Banner 468

akhlak

Posted by Roni Yulianto on - -

Cara-cara mengatasi dan memperbaiki Akhalak  klik

1.  Menguatkan nilai-nilai aqidah dalam jiwa.
2. Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkara-perkara yang membenagkitkan atau menguatkan syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca segala sifat buruk dan kaji.
3. Mempelajari huraian atau penjelasan al-Quran dan Hadith serta penafsirannya oleh pata ulama mengenai akhlak terpuji untuk membersihkanjiwa.
4. Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadah berupa solat, puasa dan lian-laindan menjauhkan diri dari perbuatan buruk dankeji.
5. Berkawan dan berjiran dengan orang-orang yang berkahlak mulia kerana kawan atau jiran memberi kesan atau pengaruh dalam pembinaan akhlak seseorang.
6. Mempelajari kehidupan para nabi, sahabat dan auiya seta menjadikan kehidupan mereka sebagai contoh teladan dalam kehidupan.
7. Dalam segala tindak tanduk kita hendaklah sentiasa mengikuti dan menggunakan akal fikiran dan janganlah mengikut perut dan hawa nafsu kita.

Categories: